Καριέρα

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με την abc Kinitron.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρία μας.
Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και να το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά σε περίπτωση που υπάρξει διαθέσιμη θέση εργασίας.
Για την αποστολή του βιογραφικού σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email:
hr@abckinitron.gr
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.